Vereniging leven met dood levert bijdrage aan verbeteren rouwkwaliteit in palliatieve fase

Image

De Vereniging leven met dood is lid geworden van Vereniging PZNL. Coöperatie PZNL heeft zich recent getransformeerd naar Vereniging PZNL om zo een sterk samenwerkings- en innovatiegericht netwerk van palliatieve zorgorganisaties te vormen. Het gemeenschappelijke doel van de leden is de versnippering in de palliatieve zorg te verminderen in lijn met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II), dat in opdracht van het ministerie van VWS is ingericht. Met haar lidmaatschap van Vereniging PZNL wil de Vereniging leven met dood een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van rouw om een aanstaand verlies.

Gemiddeld krijgt in Nederland rond 70 procent van alle mensen die jaarlijks overlijden (169.363 in 2023) te maken met een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg. Een goede begeleiding en een goede voorbereiding op het sterven en het overlijden zorgt voor minder hevige rouw na de dood . Met haar lidmaatschap geeft de Vereniging leven met dood haar missie, namelijk de dood een natuurlijker plek in het leven geven en ervoor zorgdragen dat minder nabestaanden rouwklachten ontwikkelen, verder vorm.

Vereniging PZNL zegt over het lidmaatschap van de Vereniging leven met dood: “Met een historie van meer dan honderd jaar brengt de Vereniging leven met dood veel kennis en expertise mee die van toegevoegde waarde is voor Vereniging PZNL en de palliatieve zorg in Nederland.”

Het bestuur van de Vereniging leven met dood beschouwt het lidmaatschap dan ook als een belangrijke erkenning van haar rol van kennisautoriteit op het gebied van rouw en verlies. Jan Neijzen , voorzitter van de Vereniging leven met dood: “In de laatste levensfase is medische zorg belangrijk, maar staat het algemene welzijn van de stervenden en hun naasten voorop. Dat inzicht is van toenemend maatschappelijk belang en wordt door alle betrokken partijen gedeeld. De Vereniging leven met dood zal met haar lidmaatschap actief bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording hiervan. Daarnaast zal zij in verbinding met de andere leden werken aan projecten die de formele en informele zorg beter laten samenwerken.”

De Vereniging leven met dood zette zichzelf onlangs op de kaart door de lancering van haar website Rouwinformatie.nl als onderdeel van gelaagde rouwondersteuning . Dit betekent kort gezegd de juiste ondersteuning op het juiste moment. Gelaagde rouwondersteuning sluit naadloos aan bij het Nationaal Programma Palliatieve zorg, dat voor mensen in een palliatieve fase streeft naar toegang tot de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Concreet betekent het dat Rouwinformatie.nl nu verder wordt uitgebreid met een onderdeel over rouw tijdens de palliatieve fase. Ook haar vrijwilligers zullen worden ingezet in deze anticiperende fase van het rouwproces. De Vereniging leven met dood gaat ook aan professionals kennis en informatie bieden via haar Ledennetwerk Rouwprofessionals .

Scroll naar boven